Haarsweg in Ommen

Kinderen die naar basisschool Kardoen, het Palet, Ommerkanaal of Hooge Graaven gaan kunnen terecht bij onze bso aan de Haarsweg in Ommen.

Een middag bij bso Haarsweg

Aan het einde van een schooldag halen onze pedagogisch medewerkers uw kind van school. Bij de bso krijgen de kinderen eerst de gelegenheid om bij te komen van een drukke dag. Een gesprekje, lekker buitenspelen of een spel helpt om een prettige overgang te creëren tussen school en vrije tijd. Na het gezamenlijke eet- en drinkmoment kunnen de kiezen uit verschillende activiteiten op het gebied van sport, spel, koken en bijvoorbeeld groen. We gaan op stap, we houden fietstochten en we nemen een kijkje bij organisaties als het historisch centrum.

Genoeg te beleven!

We zien de bso niet als een verlengde van school, maar als vrije tijd. Elke dag hebben we een leuk aanbod aan activiteiten. Onze pedagogisch medewerkers luisteren naar wat de kinderen willen en spelen daar op in. Om het aanbod zo divers mogelijk te maken, werken we nauw samen met bijvoorbeeld De Muzerie op het gebied van cultuur. Daarnaast maken we gebruik van de buurtsportcoach voor de sportieve activiteiten. Ook bieden we zwemlessen in bso-tijd aan en maken we regelmatig leuke uitstapjes. De vakanties staan bol van de activiteiten. In de zomer wordt er zelfs gekampeerd op een camping. Kinderen mogen meedenken over het aanbod. Ze kunnen op een formulier aangeven wat ze van de bso vinden en wat ze missen.

Gewoon Gezond Ommen

Landstede Kinderopvang in Ommen doet mee aan het programma Gewoon Gezond Ommen van de gemeente Ommen. Dat betekent dat er veel aandacht is voor gezonde voeding. Zo wordt er meer groente en fruit gegeten, en de voorkeur uitgaat naar water in plaats van alleen maar zoete dranken. Zo leren de kinderen van jongs af aan alles op het gebied van gezonde voeding.

Landstede Kinderopvang

Bij Landstede Kinderopvang staat de pedagogiek van Reggio Emilia centraal: veel ontdekken en veel uitdaging, waarbij de insteek van het kind het uitgangspunt is. We werken met vier jaarthema’s: voeding en gezondheid, duurzaamheid en techniek, bewegen en natuurbeleving. Daarbij zoeken we zoveel mogelijk de verbinding met de omgeving. De pedagogisch medewerksters zijn allemaal in het bezit van een BHV- en/of kinder-EHBO-diploma.

Landstede
Kinderopvang
bij u in de buurt

Openingstijden

Maandag, dinsdag, donderdag van 15.00 - 18.00 uur
Woensdag van 12.15 - 18.00 uur

Adres

Haarsweg 107
7731 HJ Ommen