Gemeentelijke subsidie beschikbaar voor ouders die niet onder wet Kinderopvang vallen

Geplaatst op: 29-10-2018
Ouders van kinderen die gebruik maken van de peuteropvang, de vroegere peuterspeelzalen, komen sinds 1 januari 2018 in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Maar ook de kinderen van ouders die hiervoor niet in aanmerking komen, kunnen vanaf nu terecht bij de peuteropvang van Landstede Kinderopvang. Dankzij een gemeentelijke subsidie betalen zij naar draagkracht. ‘Dat betekent dat ieder kind van harte welkom is’, zeggen beleidsadviseur Judith Beintema en assistent-leidinggevende Loes ter Haar.

Peuteropvang bereidt de kinderen op professionele, pedagogisch verantwoorde wijze voor op de basisschool. De overgang is doorlopend, de kinderen ervaren nauwelijks een drempel. Dat is waarom veel ouders kiezen voor peuteropvang. ‘In deze vorm wordt elke groep geleid door ervaren pedagogisch medewerkers, die precies weten waar de kinderen zijn in hun ontwikkeling en hoe ze daar op een goede, constructieve manier op in kunnen spelen’, zegt Loes. ‘Dat is precies wat wij met de pedagogiek van Reggio Emilia voor ogen hebben: het kind en zijn of haar manier van ontwikkelen staat centraal.’

Nu ook in Zwolle
‘Sinds kort is de peuteropvang ook betaalbaar voor ouders die niet voor kinderopvangtoeslag in aanmerking komen’, vertelt Judith. ‘Voor kinderen van ouders die bijvoorbeeld studeren, een uitkering ontvangen en/of geen werk hebben, kunnen we nu ook als Landstede Kinderopvang gesubsidieerde plekken aanbieden in Zwolle. Daarnaast zijn we bezig met het realiseren van peuteropvang met vroeg- en voorschoolse educatie (VVE), voor kinderen met een taal- of onderwijsachterstand.’ In Zwolle biedt Landstede Kinderopvang peuteropvang Muis bij IKC de Paperclip, Nijntje bij basisschool De Vlieger aan de Buckhorstlaan en aan de Ingelandhof en Kikker bij KBS De Boxem.

Inschrijfprocedure
Ouders die in aanmerking komen voor de gemeentelijke subsidie kunnen contact opnemen met de afdeling planning van Landstede Kinderopvang via 088-850 88 15 of kinderopvang@landstede.nl. Vervolgens geven de ouders aan of zij beide werkzaam zijn of niet. Kinderen van ouders waarvan één niet werkzaam is, of kinderen van bijvoorbeeld een alleenstaande ouder die werkt, komen in aanmerking voor een gesubsidieerde plek. De afdeling planning heeft daarvoor een aantal gegevens nodig, zoals een inkomensverklaring en een verklaring dat de ouders geen recht hebben op kindertoeslag. De betreffende formulieren worden toegestuurd. Op basis van deze gegevens wordt bekeken op welke manier ouders gebruik kunnen maken van peuteropvang.

‘Zo heeft ieder kind kans op een gelijke start’, zeggen Judith en Loes. ‘En dat is precies wat we willen bij Landstede Kinderopvang. Het is een waardevolle toevoeging op ons mooie aanbod.’

Landstede
Kinderopvang
bij u in de buurt