Landstede Kinderopvang

Bij Landstede Kinderopvang kunt u terecht voor kinderdagopvang, gastouderopvang, buitenschoolse opvang. Daarnaast hebben wij plek voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar in onze peuterspeelzalen. Is uw zoon of dochter 8 weken dan kunt u al bij ons terecht. 

Ontwikkeling kind

In een veilige omgeving kunnen kinderen zich goed ontwikkelen. Wij erkennen hun behoefte aan zorg en stimuleren kinderen in dat wat ze kunnen en dagen ze uit om te ontdekken.
In de omgeving, die gevarieerd is, vinden kinderen volop uitdaging, worden ze geinspireerd en kunnen ze hun fantasie en creativiteit kwijt. 

In alles wat we doen is de pedagogische visie van Reggio Emilia ons uitgangspunt. Natuurbeleving, bewegen en voeding nemen hierbinnen een belangrijke plaats in. We laten ons daarbij leiden door de 5 waarden van Landstede:

  • Ieders talent ontwikkelen
  • Elkaar ontmoeten
  • Ieders eigenheid
  • Aandacht geven aan zingevingsvragen
  • Verantwoordelijkheid nemen voor jezelf, de ander, de samenleving en de aarde.


Bij Landstede Kinderopvang kunt u terecht voor:

Algemene voorwaarden 2016

Op de kinderdagopvang en buitenschoolse opvang zijn de algemene voorwaarden van de brancheorganisatie kinderopvang van toepassing.

 

 

Landstede
Kinderopvang
bij u in de buurt