Kwaliteit

Kwaliteit staat voorop bij Landstede Kinderopvang, dat blijkt onder andere uit onze keuze voor een pedagogische visie als Reggio Emilia en de aandacht voor natuur en bewegen in alles wat we doen. Ook hebben we een beroepscode die inzicht geeft in de normen en waarden die we hanteren. De waarden van Landstede vormen hiervoor het uitgangspunt.

 

Personeel

Voor alle pedagogisch medewerkers bestaat er een algemeen scholingsprogramma op bijvoorbeeld het gebied van EHBO en Reggio Emilia. Daarnaast zijn er specifieke scholingen op het gebied van natuurbeleving en bewegen: Beweegkriebels en Beweegplezier. Medewerkers die een niveau 3 opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang hebben, kunnen bij Landstede de niveau 4 opleiding Gespecialiseerd Medewerker Kinderopvang volgen.

 

Pedagogisch coach
Binnen Landstede kinderopvang is er veel aandacht voor het creëren van een leerrijke omgeving, waarbij ontwikkelingsstimulering een belangrijk onderdeel is. Hierbij is de pedagogisch context van belang. Deze context wordt geboden door onze pedagogisch medewerkers. Daar waar nodig kan de pedagogisch coach adviseren. Het kan bijvoorbeeld gaan om de groepsopbouw, de ruimte indeling of vragen over de pedagogische aanpak. Daarnaast verzorgt de pedagogisch coach diverse trainingen voor medewerkers gericht op het versterken van de pedagogische kwaliteit.

 

Kwaliteitskring Gastouderbureaus
Het gastouderbureau van Landstede heeft mede het initiatief genomen tot het oprichten van een kwaliteitskring gastouderbureaus. In deze kwaliteitskring zijn afspraken gemaakt over de kwaliteitsvoorwaarden waaraan deelnemende bureaus minimaal moeten voldoen.

 

Tevredenheidsonderzoeken

Om de kwaliteit te meten houden we elk jaar een tevredenheidsonderzoek onder onze ouders. Het ene jaar bij de kinderdagverblijven, het andere jaar bij de bso's. In deze onderzoeken komen aspecten aan bod als: het pedagogisch beleid, kwaliteit van personeel, diversiteit en kwaliteit van activiteiten. De uitslagen van deze onderzoeken zijn op te vragen bij onze locaties.

Landstede
Kinderopvang
bij u in de buurt